Start Artsliste Fuglebilder Utenlandssida Hagaveien Statistikk
 
Fugleobservasjoner i utlandet:

Jeg tar med noen fugleobservasjoner fra utlandet også, selv om jeg ikke er noen fanatisk "krysser". Utenlandsturene er som regel ikke fugleturer, men jeg følger med og er oftest litt forberedt på hva som kan finnes på de stedene jeg besøker. Det blir gjerne noen besøk i fuglereservater, eller jakt på arter som jeg gjerne vil oppleve når turene har litt lengre varighet.
 

Dublin, Irland 27/2-2/3-2014:

Byhelg i Dublin ga selvsagt ikke så mange fuglearter, men her er den begrensete artslista ut fra 3 dagers vandringer i bygatene:

Kornkråke - flere sett i nærheten av flyplassen
Kråke - flere sett i nærheten av flyplassen
Gråmåke - vanlig i byen, bl.a. tallrik i
St. Stephen's Green
Hettemåke - flere sett på flyplassen
Musvåk - 1 ind. på flyplassen
Stillits - 2-3 ind. et par steder
Sivhøne - 2-3 ind. i St. Stephen's Green
Gjerdesmett - 2 ind. i
St. Stephen's Green
Svarttrost - sang flere steder
Rødstrupe - sang flere steder
Knoppsvane - flere ind. i
St. Stephen's Green
Toppand - flere ind. i St. Stephen's Green
Stokkand - flere ind. i St. Stephen's Green
Bydue - vanlig
Ringdue -
ikke tallrik, men flere sett i parkene
Blåmeis - hørt flere steder
Kjøttmeis - hørt flere steder

Fuerteventura, Kanariøyene 16-23/11-2013:

Denne kuhegren får stå som hovedbilde etter novemberturen til Fuerteventura. Firfisla ble slukt et øyeblikk senere.
Turen var ingen fugletur, men jeg hadde håp om å få med meg den endemiske kanariskvetten og den nordafrikanske kragetrappen som har en liten bestand her ute. Sistnevnte ble ikke observert til tross for et par ettermiddagstimer i kjerneområdet sør på øya, mens kanariskvetten har jeg et håp om at jeg har fått noen bilder av fra golfbaneområdet på Jandia. Fuglene jeg fant her var imidlertid ikke helt utfargete, så jeg har i ettertid blitt litt usikker på om det var svartstruper jeg fotograferte? Kjennetegnene må studeres av eksperter, men jeg synes selv at fuglen på bildet under har de begynnende tegningene til en kanariskvett hann. Et hunnfarget individ ble også sett samme sted.
I tillegg hadde jeg håp om å få sett et eksemplar av den lille bestanden av åtselgribb her ute. De kanariske åtselgribbene ble skilt ut som en egen underart, Neophron percnopterus majorensis, i 2002, og man regner med at det ikke finnes mer enn ca. 130 eksemplarer igjen av dem. 25-30 par hekker fortsatt på Lanzarote og Fuerteventura, og man driver aktivt bevaringsarbeid av underarten på Fuerteventura. Jeg var så heldig å få sett to eksemplarer, begge gangene fra bil eller buss i fart. Eksemplaret jeg så fra bilen forsvant for fort til at jeg fikk stoppet for å fotografere, mens flybussen neppe lot seg stoppe på motorveien for å tilfredsstille en ivrig fotograf...
 

Tyrkerdue

Kuhegre
  Artsliste fra turen:

Tyrkerdue - vanlig i bebyggesen
Rustand
- golfbanen sør for flyplassen + store mengder i ferskvannsdammen i Los Molinos
Klippedue/bydue
- både ved klippene og i bebyggelsen
Musvåk
- 3-4 ind. totalt
Kuhegre
- vanlig ved Morro Jable
Kanaripiplerke
- 10-15 ind. både her og der
Linerle
- 1 ind. Morro Jable
Munkeparakitt
- vanlig i Morro Jable
Halsbåndparakitt
- 1 ind. Morro Jable
Tårnfalk (Falco tinnunculus dacotiae)
- egen underart for de østlige Kanariøyene (mer rødlig under), flere steder
Middelhavsspurv
- vanlig, flere steder i bebyggelsen
Krattvarsler
- ca. 10 ind., flere steder
Rødhodevarsler
- 1 ind. Morro Jable
Gulbeinmåke
- flere steder
Vipe
- 1 ind. Morro Jable
Bronseibis
- opptil 3 ind. overflygende Morro Jable flere ganger både morgen og kveld
Helligibis
- 1 ind. Morro Jable, set 2-3 ganger
Havsule
- 1 1K sett utenfor Morro Jable
Ravn
- flere steder i innlandet
Tornirisk
- en flokk på 7-8 ind. i Morro Jable en ettermiddag
Kanariskvett
- 2 ind. i golfbaneområdet i Morro Jable, ikke utfargete
Måltrost
- ca. 5 ind. i golfbaneområdet i Morro Jable
Rødvingetrost
- 1 ind.
i golfbaneområdet i Morro Jable
Munk
- 1 ind. sang i Pajara
Gråmåke
- 2 ind. i Ajuy, men også sett i Morro Jable
Åtselgribb (Neophron percnopterus majorensis)
- 1 ind. vest for Tuineje og 1 ind. litt sør for flyplassen
Svarthalespove
- 7 ind. i laguneområdet sør for Costa Calma
Silkehegre - 4 ind. i laguneområdet sør for Costa Calma
Berberhøns
- 4 ind. i sandområdet sør for Costa Calma
Musvåk
- 1 ind. ved Betancuria
Sothøne
- store mengder i ferskvannsdammen i Los Molinos
Stylteløper
- 2 ind. i ferskvannsdammen i Los Molinos
Splitterne
- 15 ind. i Playa del Castillo, 3 ind. utenfor Morro Jable
Maskesanger
- 1-2 ind. på stranda i Morro Jable

Av pattedyr så vi mange berberjordekorn i bebyggelsen flere steder. Den er opprinnelig innført, men forvillet. Det finnes visstnok noen forvillede geiter også, men vi så kun tamgeiter.

 

Middelhavsspurv

Munkeparakitt
 

Kanariskvett

Kanaripiplerke
 

Ravn

Krattvarsler
 

Maskesanger

Berberjordekorn
 


Zakynthos, Hellas 30/7-6/8-2013:

På turen til Zakynthos ble det for varmt til å gjennomføre noen lange fugleturer på land, derfor ble det til noen få observasjoner fra hotellområdet og fra et par sjøturer vi hadde. Hverken på land eller på sjøen var det så veldig mye fugl, men denne gulnebbliren får stå som representant for de få artene som ble sett på denne utenlandsturen. På måkefronten er ikke erfaringen stor på de to artene nedenfor, men den til venstre er jeg sikker på.
 

Artsliste fra turen:

Gråspurv - vanlig
Tyrkerdue - noen individer her og der
Taksvale - flere ved hotellet (reir)
Låvesvale - flere ved hotellet
Bydue - 1 hvitt individ i hovedgata
Gulnebblire - 7-8 stk. på båttur rundt øya (vestsiden)
Gulbeinmåke - ca. 10 ind.
på båttur rundt øya (vestsiden)
Tårnseiler - ca. 10 ind. på båttur rundt øya (vestsiden)
 

Til venstre en voksen gulbeinmåke. De to bildene til høyre trodde jeg kunne være en ung kaspimåke, men det er nok en gulbeinmåke, det også. Begrunnelse fra en måkeekspert: en relativt normal gulbeinmåke i nesten ren juvenil drakt, og med tanke på nebbet og generelt smekkert inntrykk er det sannsynligvis en hunnfugl. Fuglen har gulbeinmåkas klassiske, meget velproporsjonerte kropp. Jeg pleier å si at de ser veltrente eller atletiske ut, egentlig veldig sildemåkelignende i kroppen. En kaspimåke ville vært mindre velproporsjonert, mer utdratt i "alle ender": smalere og lengre nebb, mindre kantet hode (pæreformet), tynnere og lengre bein og enda slankere kropp med unntak av en hengebuk. Osv.
Bildene er sterkt beskjærte (tatt på langt hold), så det er bare å beklage bildekvaliten...


Island 25-29/4-2013:

Islandsturen hadde mange andre mål, men på fuglefronten var harlekinanda første prioritet. Den forviller seg en sjelden gang til andre Vest-Europeiske kyster, men skal man være sikker på å få sett den i Europa så må man til Island. Og her er den altså; se de to første bildene under! Oppdaget først 3 individer (to hanner og en hunn) i elva Brúará ved Skálholt. Senere fikk vi også sett en flokk på rundt 20 individer som søkte ly for kulingen på baksida av en holme ved Hafnir. Hafnir er et av stedene der den overvintrer, hvilket jeg hadde lest meg opp på før vi dro til Island og som var årsaken til at vi dro akkurat til dette lille tettstedet.
Ellers begynte våren å komme til Island, så det ble en respektabel artsliste i løpet av de 3-4 dagene. Særlig morsomt var det med de store gåseflokkene som mellomlandet på jordene både ved Reykjavik og lenger inn i landet. Her er artene jeg noterte i løpet av turen, i tilfeldig rekkefølge:

Ravn - flere individer sett både ved Reykjavik og "dalstrøkene innenfor"; ett ind. fløy lavt over sentrum i Reykjavik i travleste tida på lørdag...
Ærfugl
- vanlig art langs sjøen og i havnene, samt noen i dammene i og rundt Reykjavik (bl.a. i
Tjörnin, midt i byen)
Stær
- vanlig og relativt tallrik både i byen og innover landet
Hettemåke
- vanlig art rundt Reykjavik, men også ved ferskvann inne i landet
Gråsisik
- hørt både i Reykjavik og i Þingvellir, nærmere bestemt på steder der det er litt granskog
Svarttrost
- flere individer ble sett inne i Reykjavik og Keflavik
Sanglerke
- ett individ sang over et jorde ut mot kysten nord for Reykjavik
Enkeltbekkasin
- flere individer spilte over jorder og myrer vest for
Þingvellir, samt videre oppover dalene, men også her og der nært kysten
Grågås
- opptrådet stort sett parvis i alle områdene vi besøkte, altså både ved Reykjavik og innover landet
Smålom
- et par lå i en dam ved
Þingvellir (se bilde)
Tjeld
- notert både ved
Þingvellir og andre steder innover landet, men ikke i stort antall
Toppand
- over 20 individer i Laugarvatn, og vanlig i tjernene rundt Reykjavik
(bl.a. i Tjörnin, midt i byen)
Rødstilk
- noen individer både her og der, bl.a. 2 stk. ved
Þingvellir
Heilo
- vanlig på jordene både ved Reykjavik og i innlandet
Gjerdesmett
- 2 individer sang ved
Þingvellir
Rødvingetrost
- vanlig og relativt tallrik både i byen og innover landet
Laksand -
2 par ved
Þingvellir
Stokkand
- ikke veldig tallrik, men opptrådte i tjern og vann både ved Reykjavik og innover i landet
Fjellrype
- 2 par ved
Þingvellir; begge parene veldig lite sky og holdt seg i nærheten av der turistene var (se bilde)
Kortnebbgås
- svært tallrik på jordene rundt Laugarvatn og Apavatn
Horndykker
- ett individ ble sett på Dagmálatjörn sør for Geysir
Tundragås
- en flokk på ca. 15 individer ble sett like vest for Skálholt (se bilde)
Harlekinand
- 3 individer (to hanner og en hunn)
i elva Brúará ved Skálholt (se bilde), samt en flokk på ca. 20 individer ved Hafnir
Islom
- ett individ i Ölfusvatnsvik og ett individ i
Ulfjótsvatn, begge individene lå svært langt utpå
Sangsvane
- vanlig overalt der det var litt vann; også som "parkfugl" inne i Reykjaviks Tjörnin
Sildemåke
- vanlig rundt Reykjavik, alle av underarten graellsii
Bydue
- kun 4-5 individer sett inne i Reykjavik
Polarmåke
- ett individ på havna i Reykjavik og 4 individer i Hvaleyraröfði i Hafnarfjor
ður ble bestemt til arten (størrelsen utelukket grønlandsmåke)
Krykkje
- ett individ ble sett Grótta, Seltjarnarnes og ett individ Hil
ð, Álftanes
Havhest
- veldig tallrik ute på sjøen de to siste dagene da det var sterk vind fra nord
Siland
- minst 6 individer
Suðurnes, Seltjarnarnes
Snadderand
- 6 individer Suðurnes, Seltjarnarnes; både hanner og hunner (3 hanner og 3 hunner, så vidt jeg kan huske)
Brunnakke
- 2 par Suðurnes, Seltjarnarnes
Gravand
- ett individ Suðurnes, Seltjarnarnes
Sandlo -
ett individ Suðurnes, Seltjarnarnes og ett individ ved Hafnir
Krikkand
- ett
par Suðurnes, Seltjarnarnes
Havelle
- ca. 10 individer Suðurnes, Seltjarnarnes
Ringgås
- store flokker ute på Álftanes (se bilde)
Fiskemåke
- ett og annet individ ble sett rundt Reykjavik
Havsule
- ett individ ble sett ute på Nordanes på Álftanes, ett individ også utenfor Keflavik
Steinvender
- 3 individer
Grótta, Seltjarnarnes og to individer Hilð, Álftanes
Fjæreplytt -
5 individer Hilð, Álftanes
 

London 17-20/11-2012:

Skoletur med 23 tiendeklassinger er ikke noe godt utgangspunkt for fuglekikking, så det var ingen høy prioritet på denne turen. Men det ble da noen turer gjennom Hyde Park og Regents Park, og der er det jo mye parkfugl. Artslista ble noenlunde slik (tilfeldig rekkefølge):

Stripegås
Sildemåke (graellsii)
Taffeland
Knoppsvane

Niland
Toppand
Taffeland
Svartkråke

Halsbåndparakitt
Kanadagås
Stær
Bydue

Gråmåke
Hettemåke
Fiskemåke
Sivhøne

Sothøne
Stokkand
Gråhegre

På bildene under kan det være interessant å diskutere om svartkråka er "ren", eller iblandet litt vanlig kråke. Dessuten, hva slags krysning kan gåsa med gule bein være?


Madeira 27/12-2011-3/1-2012:

Det finnes 3 endemiske fuglearter på Madeira, madeirapetrell, madeiradue og madeirafuglekonge. Madeirapetrellen er ute på de syv hav om vinteren, så den hadde jeg ingen forhåpninger om å få se nå i desember-januar. De to andre artene holdt nok til i biotoper som vi ikke besøkte, så det ble ingen endemiske "kryss" på turen. Regner med at både madeiradua og madeirafuglekongen holdt til i barskogene på øyas fjell, og der kjørte vi gjennom bare på en guidet biltur. Til tross for febrilsk speiding fra bil i fart, så var det ingen å se. Nå var jo ikke dette en fugletur heller, så jeg fikk nøye meg med de artene som dukket opp på vår vei:

Kanariirisk: veldig vanlig der det var bebyggelse
Munk: en og annen sett både her og der
Svarttrost: vanlig i bebyggelse
Bokfink: både hanner og hunner sett flere steder (egen rase på øya, hannene har gråblå rygg)
Gulbeinmåke: vanlig langs kysten, men sett overflygende også i Nonnenes Dal
Klippedue: flere "rene" i klippene langs kysten, men mye bydue også her (bydue vanlig i tettstedene)
Tårnfalk: både hanner og hunner sett i Nonnenes dal og ved fiskelandsbyen Camara de Lobos
Hettemåke: opptil 6 ad. sett i havna i Funchal
Svartehavsmåke: 1 stk. 2K i havna i Funchal
Musvåk: 2 stk. i Nonnenes Dal, men 1 stk. også sett ved Cabo Girao og Ponto do Rosto
Vintererle: par sett ved bekk i Nonnenes Dal og Ribeiro Frio, 1 stk. på hustak ved fiskelandsbyen Camara de Lobos
Stillits: 1 stk. i Botanisk hage i Funchal, min. 3 stk. ved Cabo Girao
Knoppsvane: 3 stk. i en park midt i byen, og 1 stk. i park ved havna
Moskusand: 1 stk. i park ved havna, flere varianter moskusand/stokkand sett ved Ribeiro Frio og et par andre steder
Kanariseiler: 2 stk. i Nonnenes Dal, 5 stk. i Faial
Sothøne: 4 stk. i elveutløp ved Rocha do Gale
Kanaripiplerke: 1 stk. ved Ponto do Rosto
Spurvehauk: 1 stk. seilte over Botanisk hage i Funchal

Den eneste endemiske dyre/fuglearten jeg fikk se på turen, var øyas eneste firfisleart, Teira dugesii. Den var det mye av, se bildet under.


Wien, 10-12.desember 2010:


Svartkråke

Wien 12.desember er ikke noe for ornitologer, men jeg traff da på denne svartkråka inne i Stadtpark midt i byen. Det var noen flere av samme art der også. De nærmeste hekkestedene for svartkråke ligger sør i Danmark, ellers hekker den på de britiske øyer, Vest-Tyskland, Alpene, Frankrike, Spania og Portugal.

I Wiens parker er det imidlertid først og fremst kornkråke det er mye av. Kornkråka er blitt en byfugl mange steder i Mellom-Europa, og den hekker i kolonier i trærne i byenes parker. Bl.a. i Krakow har jeg sett mye kornkråke, inkl. reirene deres. Kornkråka var tradisjonelt tilknyttet jordbruksområder.


Stokkand x ?
I en dam midt i parken var det mye stokkand, samt to ender som trolig var en slags krysning mellom stokkand og en tamand, f.eks. moskusand? De hadde begge to mye hvitt i drakten, og de holdt sammen i utkanten av stokkandflokken. Tok noen bilder av dem også. Slike ender er det mange av i parkene rundt omkring i verden, bl.a. fant jeg et bilde fra Østensjøvannet i Oslo av en "stokkand" hann som så nesten lik ut som den ene på mitt bilde.
Se:
http://www.linerle.com/showimg.aspx?id=4792

Tenerife, påsken 2010:


Kanariirisk
I påsken 2010 gikk turen til Tenerife. Et tradisjonelt reisemål for oss nordmenn. Det de fleste kanskje ikke vet, er at Kanariøyene og Tenerife har flere endemiske fuglearter. Dvs. fuglearter som kun finnes der.

Før turen kjøpte jeg bøkene "Birds of the Atlantic Islands" og "Where to Watch Birds in Tenerife" og avtalte med "min bedre halvdel" at jeg ville ha en dag alene oppe i fjellene for å studere fuglelivet. Jeg tenkte først og fremst på at jeg ville se den blå bokfinken, eller teidefinken, som er en av de endemiske artene her. I "Where to Watch Birds in Tenerife" fikk jeg tips om et par steder oppe i furuskogene sør for vulkanen Teide.

Dro opp med buss til Vilaflor og tilbrakte en del timer litt nord for landsbyen. Teidefinken holdt seg imidlertid godt skjult, så den fikk jeg aldri studert. Et par fugler som fløy forbi, men som nektet å stoppe, hadde en viss likhet, men det kan nesten ha vært hvilken som helst finkefugl i den størrelsesorden.

På turen til Vilaflor måtte jeg derfor nøye meg med å se en art som vi alle har sett i fangenskap, nemlig kanariirisk. Se bilde til venstre. Den er ikke helt endemisk for Kanariøyene, for den finnes også på Madeira og Azorene, men det var morsomt å få sett den i vill tilstand. Noe annerledes enn tamformene er den også.

En annen art som er nesten endemisk, er kanaripiplerke. Den finnes riktignok også på Madeira, men på Tenerife er den ganske vanlig. Så den flere plasser, blant annet oppe ved vulkanen der bildet til venstre er tatt.

I tillegg til disse to, som jeg fikk bilde av, observerte jeg også to helt endemiske fuglearter for Kanariøyene. Et eksemplar av "Tenerife goldcrest", altså kanariøyenes endemiske fuglekongeart, fikk jeg øye på ved Vilaflor på en busstur en annen dag enn da jeg var på teidefink-jakt. Dessuten så jeg flere "Canary Islands chiffchaff", altså en gransangerart som er endemisk for øyene. Sangen er lik den vi har i Norge, men den var tydelig brunere i drakten.

Utenom disse endemiske artene fikk jeg et par andre fuglebilder som jeg tar med. Klippedua er jo "stamfaren" til bydua, men på Kanariøyene er det mye igjen av den opprinnelige arten. Det sies imidlertid at det er få av de som har helt "rene" klippeduetrekk, men det er klart at de i hvert fall hekker på de naturlige hekkeplassene her. Dvs. i klippene, slik som dua til venstre.

Rundt hotellet i Playa de las Americas var det mye stillits. Fikk et bra bilde av et usjenert stillitspar som holdt til i trærne utenfor balkongen.


Kanaripiplerke

Klippedue

Stillits

Toscana, Italia 23/4-2/5-2008:
En dverghornugle hørt på kvelden i Radda in Chianti 29/4. Lyd sjekket med fuglelyder på CD og internett.
En bieter sett ved veien ved Volterra 1/5. Muligens enda et individ samme sted.
Rødstjert og gjøk ble hørt et par steder.
Fasan ble sett flere steder.

Lesbos, Hellas 17-23/5-2007:

Jeg visste ikke på forhånd at dette var en kjent fugleøy. Bare noen uker tidligere hadde alle hoteller vært full-booket av nederlandske fugletittere. Sump- og gruntvannsområdene midt på øya er nok et viktig trekkområde for fugl. Dessuten huser øya den eneste europeiske forekomsten av tyrkerspurv.

Tyrkerspurv (reir og mating av unger) og stillits i "den forsteinede skogen" 19/5.
Middelhavsspurv (hekking) i Skala Kallonis 20/5.
Svarthodespurv (sang), topplerke og dvergterne sett ved elva som munner ut øst for Skala Kallonis 20/5.
Amursvale sett ved Mithymnon 21/5.
Flamingo, hvitvinget svartterne, stylteløper m.m. ved saltbassengene midt på øya 22/5.

Oppdatert: 02.01.2015 16:02:14   Webmaster: oddrygh@online.no